จุดศูนย์กลาง

  พิกัด ละติจูด ลองจิจูด รัศมีค้นหา venue จำนวนสถานที่ใกล้เคียง หมวดหมู่ วันเวลา เพิ่ม  
Set Spider 7.885918, 98.391493 3000 เมตร 25 food 30 มิ.ย. 60, 12.28 น.   
Set Spider 7.910370, 98.333428 3000 เมตร 43 shops 29 มิ.ย. 60, 12.52 น.   
Set Spider 8.027476,98.333191 3000 เมตร 32 food 15 มิ.ย. 60, 08.46 น.   
Set Spider 8.080732, 98.301457 2000 เมตร 49 food 14 มิ.ย. 60, 15.15 น.